Kaj je DAB+?

T-DAB je sistem prizemnega digitalnega oddajanja radijskih postaj. Kratica T-DAB predstavlja angleški izraz “Terrestrial – Digital Audio Broadcasting”, kar pomeni prizemna digitalna audio radiodifuzija. Prizemna radiodifuzija pomeni, oddajanje radijskega signala z oddajnikov na tleh. Običajno gre za antenski stolp, na katerega so pritrjene oddajne antene. Digitalna audio radiodifuzija je prenos zvoka ter dodatnih informacij v digitalni obliki preko radijskega signala.

Omrežje s tehnologijo DAB+ prinaša nadgradnjo več kot 20 let stare tehnologije DAB (Digital Audio Broadcasting) in za poslušalce določene prednosti z učinkovitejšim kodiranjem zvoka (HE-AAC v2).

Prednosti digitalnega radia so predvsem:

  • odpornost na motnje pri sprejemu: Kakovost predvajanja zvoka je neodvisna od motenj, dokler le te ne presežejo zgornje meje. V praksi to pomeni boljše pokrivanje omrežja ter nižje oddajne moči.
  • več radijskih programov znotraj enako širokega frekvenčnega pasu: Eno omrežje lahko prenaša tudi do 20 hkratnih radijskih programov
  • tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu
  • možnost dodatnih storitev: Poleg radijskega programa (oziroma zvoka) nova platforma omogoča večpredstavne vsebine, ki lahko dopolnjujejo radijske programe ali ponujajo povsem nove storitve, kot so tekstovna in slikovna sporočila v zvezi s predvajanim programom, elektronski programski vodič, prometne informacije v obliki dodatnih tekstovnih ali slikovnih sporočil.
  • učinkovitejša izraba radiofrekvenčnega spektra z enofrekvenčnimi omrežji (DAB sprejemnik lahko konstruktivno uporabi enak signal prejet iz dveh različnih oddajnikov – kar se pri analogni radiodifuziji FM smatra kot motnja, ki negativno vpliva na kvaliteto sprejema)
  • Digitalno oddajnaje omogoča prenos zvoka višje kakovosti v primerjavi z analogno tehniko. V digitalni tehnologiji je le-ta odvisna od učinkovitosti kodirnih postopkov ter količine bitnega pretoka, dodeljenega posameznemu programu.
  • Uvedba DAB prinaša tudi možnost za razširitev funkcionalnosti TMC prometnega servisa na vse navigacijske naprave, ki za prenos informacij izkoriščajo DAB omrežje.

Za sprejem programov bodo poslušalci potrebovali ustrezne sprejemnike, ki morajo obvezno imeti oznako DAB+. Oznaka DAB ni dovolj, saj sprejemnik, izdelan za DAB, ni zmožen dekodiranja DAB+ signala. V Sloveniji je že možno kupiti sprejemnike, ki omogočajo DAB+ signal (tudi hibridne FM/DAB+ sprejemnike), pa tudi posamezni proizvajalci avtomobilov DAB+ sprejemnike že vgrajujejo v avtomobile.

Pestrost programov je določena z vsebino multipleksa in je enaka za vse poslušalce na celotnem področju oddajanja. Poslušalec lahko izbira med vsemi programi, ki so se odločili oddajati v tehniki DAB+.

Na območju Slovenije bo uvodno možno prisluhniti 13 radijskim programom, ponudba pa se bo gotovo širila. Po novem si poslušalcem ne bo treba zapomniti frekvence, saj bo iskanje poenostavljeno. Tehnično gledano, bodo vse postaje oddajale na isti digitalni frekvenci znotraj tako imenovanega multipleksa, ki bo deloval na frekvenci 215.072 MHz (kanal oz. DAB+ blok 10D). Uporabnik bo na sprejemniku izbral le ime oziroma radio, ki mu želi prisluhniti. S tem odpadejo tudi težave pri vožnji, ko se analogne FM frekvence z različnimi oddajniki spreminjajo.

Ker digitalni radio omogoča boljši izkoristek frekvenc, bo posledično tudi več prostora za tematske radijske programe.

Večina zahodnoevropskih držav že redno oddaja radijske programe v DAB+ tehnologiji. Od sosednjih držav redno oddajata Italija in Avstrija v širši okolici Dunaja medtem, ko se na Madžarskem DAB+ oddaja testno. Na Hrvaškem še ni DAB+ oddajanja.

Tehnični parametri DAB+ oddajanja

Standard: SIST EN 300 401
Način (Mode): Mode I
Bitna hitrost (Bitrate): 2,432 Mb/s
Zaščitni interval (Guard interval): 246 μs
Modulacija: DQPSK
Kodiranje zvoka: Standard kodiranja je ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4 HE-AAC verzija 2).

Začetek digitalnega radia pa ne pomeni ugašanja analognega FM radia. FM radio v Sloveniji ostaja, kar pomeni, da bo mogoče obstoječe radijske programe poslušati kot do sedaj. DAB+ omrežje bo namreč obratovalo vzporedno z analognimi FM omrežji, saj digitalni radio ni nadomestek za analogni FM radio, temveč vzporedna pot, ki nudi predvsem dodatne zmogljivosti.

Vir in več informacij:
Wolrd DAB
RTVSLO
AKOS.