AKOS: Javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da bo 12. decembra 2023 ob 13. uri na sedežu agencije pripravila javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji. Agencija vabi izdajatelje radijskih programov in drugo zainteresirano javnost, da se posveta udeležijo in pripomorejo k ustreznemu načrtovanju nadaljnjih korakov na področju regulacije digitalnega radia.

Kot izhaja iz predloga Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2024-2026, ki ga je agencija objavila na svoji spletni strani, načrtuje agencija več dejavnosti na področju digitalne prizemne radiodifuzije.

  • Pripraviti namerava javne razpise za podelitev digitalnih pravic v novih omrežjih R4 in R5, obe s pokrivanjem celotnega območja Republike Slovenije, in razpise za podelitev pravic za nacionalno razširjanje.
  • Prav tako namerava izvesti javni razpis za podelitev pravic na območjih R3 in R2 (Zahod/Vzhod), skladno z razpoložljivimi kapacitetami na obeh omrežjih.
  • Poleg tega namerava agencija tudi pospeševati uporabo digitalnega radia ter ozaveščati uporabnike in prodajalce avtomobilov o obvezni vgradnji sprejemnikov.

Da bi agencija pripravila razpise za digitalne pravice, ki bodo ustrezno naslovili tako interes poslušalstva kot izdajateljev,in s tem omogočila dodatno programsko ponudbo na DAB+, ki bo prispevala k popularizaciji te platforme, vabi izdajatelje radijskih programov in tudi drugo zainteresirano javnost, da se udeležijo javnega posveta. Po predstavitvi stanja DAB+ v Sloveniji bo sledila razprava, zlasti v povezavi z vprašanji, ali med izdajatelji radijskih programov obstaja interes za podelitev dodatnih digitalnih pravic, na katerih območjih in za kakšno programsko ponudbo.

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia-dab-v-sloveniji