Slovenija gradi dve novi nacionalni radijski omrežji DAB+, R4 in R5

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je objavila javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije, za multipleks R4 in R5.

Prva stran razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija

Agencija ob tem poudarja, da je digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) prihodnost radijskega prenosa zvoka. V Sloveniji obstaja nacionalno omrežje R1 in nacionalno omrežje R2, ki je razdeljeno na Vzhod in Zahod, ter regionalno omrežje R3. Postavitev DAB omrežij R4 in R5 bo sedanjo infrastrukturo dopolnilo in omogočilo celovito pokritost. Poslušalcem pa večje udobje, kakovost in raznolikost vsebin radijskih programov.

Kaj je DAB in zakaj je pomemben?

DAB je digitalni način prenosa zvoka prek radijskih valov. DAB prinaša številne prednosti v primerjavi z FM radijskim oddajanjem. Z boljšo kakovostjo zvoka, večjo izbiro programov, interaktivnimi funkcijami in večjo dostopnostjo ter zanesljivostjo signala, je DAB korak v prihodnost radijskega oddajanja. S tem se izboljša izkušnja poslušanja, omogočena je večja raznolikost vsebin ter večja dostopnost radijskih postaj, tudi v odročnejših predelih.

Še nekaj tehničnih podatkov:
Omrežje R4 bo uporabljalo frekvenčni blok 5A, (174,928 MHz), omrežje R5 pa frekvenčni blok 5D (175,640 MHz) z opombo, da bi se, do sklenitve dokončnega dogovora z vsemi drugimi državami v regiji glede razdelitve radijskih frekvenc za omrežja DAB+, za posamezne oddajne točke lahko uporabilo tudi druge kanale. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije bi ob zahodni meji pri R4 začeli oddajati z blokom 6C, pri R5 pa z blokom 6D.

Najmanjše zahtevane bitne hitrosti so že poznane – 40kbps za mono in 56kbps za stereo. Minimalno zahtevano zaščitno razmerje je 3. Izbrani ponudniki bodo imeli do 540 dni časa, da vzpostavijo oddajanje vsaj na oddajnih točkah POHORJE, PLEŠIVEC, KUM, TRDINOV VRH, BOČ, KRIM, KRVAVEC, LJUBLJANA 3, NANOS, KUK, TINJAN, SKALNICA, BELI KRIŽ, IDRIJA 1, KRANJSKA GORA, MALIČ LAŠKO, VOGEL, SLAVNIK in TOLMIN – največja efektivna izsevana moč pa je lahko do 3 dB manjša (polovica) od dovoljene.

Maksimalna dovoljena mesečna cena za prenos 1CU je 59,63€, ob predpostavljeni 70% zasedenosti omrežja. Ker je ponujena cena storitve eden izmed ocenjevanih kriterijev, lahko najbrž pričakujemo, da bo cena izbranega ponudnika nekoliko nižja, vprašanje pa če toliko, da bo primerljiva s cenami, ki veljajo za obstoječa omrežja: Za 1CU v R1 je treba odšteti trenutno 41,71€ mesečno, v R2 Zahod 29,65 € in R2 Vzhod 19,18€ – oboje skupaj 49,46 € mesečno.

Nekje v tem času lahko najbrž pričakujemo tudi prve razpise za nova programska mesta. Tokrat je želja, da bi novi omrežji že ob samem vklopu bili čimbolj zapolnjeni.

Pogoji razpisa in vsa razpisna dokumentacija so v povezavi. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbe do 19. aprila 2024 do 10. ure.

Več: https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/agencija-objavlja-javni-razpis-za-dve-novi-nacionalni-digitalni-radijski-omrezji-dab-r4-in-dab-r5