Kaj je DAB+?

Digitalni radio DAB+ Sloveniji prinaša predvsem možnosti večje ponudbe radijskih programov, ki so do poslušalcev lahko prenašani bolj kvalitetno in brez motenj pri sprejemu. S pomočjo digitalnega radia DAB+ je pestra izbira radijskih programov lahko realnost za večino poseljenega ozemlja RS in ne samo za izbrane dele države, z njim pa bo končno lahko zaživela tudi ponudba nišno usmerjenih tematskih radijskih programov.

Z DAB+ si poslušalcem ni več treba zapomniti in iskati frekvence njihovega priljubljenega radijskega programa, saj je iskanje poenostavljeno. Uporabniki lahko na sprejemnikih poimensko izbirajo radijske programe, ki jim želijo prisluhniti. S tem odpadejo tudi težave pri vožnji, ko se analogne FM frekvence z različnimi oddajniki na različnih območjih spreminjajo.

Tehnično gledano pri DAB+ več postaj oddaja na isti digitalni frekvenci znotraj določenega omrečja oz. t.i. multipleksa. Prvo tako omrežje imenovano “R1” že deluje od 2016 , v njem pa je trenutno možno poslušati 19 programov.

Omrežju R1 se bodo kmalu pridružila še nova, trenutno sta že v izgradnji 2 dodatni DAB+ omrežji R2 in R3, ki bosta lahko skupno prenašali vsaj še 30 dodatnih radijskih programov. Za 2020 se napoveduje tudi pričetek opremljanja vseh glavnih tunelov na avtocestnem križu s signalom omrežja R1.

V 2018 je Svet za radiodifuzijo RS (SRDF) najavil pomemben operativni mejnik, s katerim je za digitalni prehod radia v Republiki Sloveniji izbral datum 22.2.2022. Dan, ki so ga slikovito poimenovali “dan druge tehnologije”. Le-ta ima pomembno promocijsko vlogo pri uvajanju te nove tehnologije radijskega oddajanja za celoten slovenski radijski ekosistem, od izdajateljev in distributerjev radijskih programov, prodajalcev tehnične opreme, avtomobilov, itd pa vse do najpomembnejšega člena v verigi – to je poslušalcev radia.

Večina zahodnoevropskih držav že redno oddaja radijske programe v DAB+ tehnologiji, nekateri tudi že izklapljajo analogni FM (Norveška, Južna Tirolska) ali se s tem odkrito spogledujejo (Velika Britanija, Švica…). Od sosednjih držav redno oddajata Italija (tam so za 2020 že predpisali obvezno prodajo DAB+ kompatibilnih sprejemnikov) in Avstrija v širši okolici Dunaja (še letos se bo v Avstriji pričela širitev omrežja na nacionalni ravni), na Madžarskem in Hrvaškem se DAB+ zaenkrat oddaja testno.

Prednosti digitalnega radia DAB so predvsem:

  • odpornost na motnje pri sprejemu: Kakovost predvajanja zvoka je neodvisna od motenj, dokler le te ne presežejo zgornje meje. V praksi to pomeni boljše pokrivanje omrežja ter nižje oddajne moči.
  • več radijskih programov znotraj enako širokega frekvenčnega pasu: Eno omrežje lahko prenaša tudi do 20 hkratnih radijskih programov
  • tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu
  • možnost dodatnih storitev: Poleg radijskega programa (oziroma zvoka) nova platforma omogoča večpredstavne vsebine, ki lahko dopolnjujejo radijske programe ali ponujajo povsem nove storitve, kot so tekstovna in slikovna sporočila v zvezi s predvajanim programom, elektronski programski vodič, prometne informacije v obliki dodatnih tekstovnih ali slikovnih sporočil.
  • učinkovitejša izraba radiofrekvenčnega spektra z enofrekvenčnimi omrežji (DAB sprejemnik lahko konstruktivno uporabi enak signal prejet iz dveh različnih oddajnikov – kar se pri analogni radiodifuziji FM smatra kot motnja, ki negativno vpliva na kvaliteto sprejema)
  • Digitalno oddajnaje omogoča prenos zvoka višje kakovosti v primerjavi z analogno tehniko. V digitalni tehnologiji je le-ta odvisna od učinkovitosti kodirnih postopkov ter količine bitnega pretoka, dodeljenega posameznemu programu.
  • Uvedba DAB prinaša tudi možnost za razširitev funkcionalnosti TMC prometnega servisa na vse navigacijske naprave, ki za prenos informacij izkoriščajo DAB omrežje:

T-DAB je sistem prizemnega digitalnega oddajanja radijskih postaj. Kratica T-DAB predstavlja angleški izraz “Terrestrial – Digital Audio Broadcasting”, kar pomeni prizemna digitalna audio radiodifuzija. Prizemna radiodifuzija pomeni, oddajanje radijskega signala z oddajnikov na tleh. DAB+ je novejša različica, ki je v uporabi od leta 2007 in zaradi boljšega kodiranja zvoka (HE-AAC v2) omogoča do 3 krat večjo ponudbo programov znotraj istih omrežij.

Tehnični parametri DAB+ oddajanja

Standard: SIST EN 300 401
Način (Mode): Mode I
Bitna hitrost (Bitrate): 2,432 Mb/s
Zaščitni interval (Guard interval): 246 μs
Modulacija: DQPSK
Kodiranje zvoka: Standard kodiranja je ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4 HE-AAC verzija 2).

Vir in več informacij:
Wolrd DAB
RTVSLO
AKOS.