Pravno obvestilo

Izjava o omejitvi odgovornosti
Uredništvo si pri urejanju spletnega mesta prizadeva omogočiti širši javnosti dostop do informacij o bistvenih vsebinah, ki se nanašajo na digitalno prizemno radiodifuzijo (DAB+). Prizadeva si tudi, da so podatki popolni, točni in ažurni, vendar tega zaradi same narave spleta ne more v celoti jamčiti. Namen objave je zgolj informativne narave. Spletne strani so oblikovane tako, da omogočajo povezave tudi na druge spletne strani. Uredništvo ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebine spletne strani, in ne odgovarja za vsebino in posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebin povezanih spletnih strani.

Varstvo podatkov
Uredništvo zbira podatke o številu obiskov spletnega mesta ter o pogostosti in trajanju obiskov na posamezni spletni strani izključno za lastne statistične namene. Podatki o obiskih, ne vsebujejo podatkov o obiskovalcih spletnih strani.

Uporaba vsebin spletnega portala
Celotna vsebina spletnega portala je avtorsko delo, nad katerim ima avtorske pravice Uredništvo digitalniradio.si. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 21/1995, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008). Vsebine, objavljene na spletnem portalu, je dovoljeno pregledovati in reproducirati izključno za lastne potrebe. Ne sme pa se jih v nasprotju z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah kakorkoli spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati v komercialne ali nekomericalne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Uredništva. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin tega spletnega portala se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in druga obvestila ter opozorila.

Odgovorne osebe
Spletno mesto digitalniradio.si ureja uredniški odbor v sestavi: David Vrtin, urednik
Za vse informacije smo dosegljivi na info@digitalniradio.si