Omrežje R2

DAB+ omrežje “R2” (v izgradnji)
Drugo slovensko DAB+ digitalno radijsko omrežje, poimenovano Multipleks “R2”, bo namenjeno pokrivanju območja celotne Slovenije, podobno kot prvo trenutno že operativno omrežje R1, s to razliko, da bo razdeljeno na dve geografski območji – Vzhod, ki bo deloval na frekvenci 225,648 MHz (kanal 12B) in Zahod, ki bo deloval na frekvenci 227,360 MHz (kanal 12C).  Z njim bo prav tako upravljal RTV SLO OZ.

Geografska območja omrežja R2

Opomba:
Omrežje R2 je trenutno še v izgradnji.
Predviden datum pričetka delovanja je 8.8.2020. Več informacij pričakujemo v nadaljevanju 2020.

Več info: rtvslo – obvestila