Iščejo se novi radijski programi

AKOS obvešča zainteresirano javnost, da sredi leta 2024 načrtuje objavo javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem območju Republike Slovenije. Eden izmed sklopov javnega razpisa bo namenjen izključno novim radijskim programom, ki se na analogni (FM) ali digitalni (DAB+) platformi še ne razširjajo. Pridobitev pravic bo izbranim ponudnikom omogočila razširjanje njihovih radijskih programov prek novih digitalnih radijskih omrežij R4 oziroma R5, ki sta v postopku izgradnje in s tem slišnost v DAB+ tehnologiji na celotnem območju Republike Slovenije.

Vse zainteresirane osebe, ki imajo namen kandidirati na razpisu, vendar za svoje programe še niso imetniki dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti, so pozvane, naj dovoljenja čimprej pridobijo oziroma s tem namenom oddajo vloge. Dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti je skladno s 5. odstavkom 105. člena Zakona o medijih predpogoj za pridobitev pravice razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki.

Kaj potrebujete, če želite ustanoviti radijski program?

Več: https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/poziv-zainteresirani-javnosti-za-pridobitev-dovoljenj-za-izvajanje-radijske-dejavnosti-za-potrebe-javnega-razpisa-za-razsirjanje-novih-radijskih-programov-na-digitalnem-prizemnem-omrezju-na-celotnem-obmocju-republike-slovenije

Slovenija gradi dve novi nacionalni radijski omrežji DAB+, R4 in R5

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je objavila javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije, za multipleks R4 in R5.

Prva stran razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija

Agencija ob tem poudarja, da je digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) prihodnost radijskega prenosa zvoka. V Sloveniji obstaja nacionalno omrežje R1 in nacionalno omrežje R2, ki je razdeljeno na Vzhod in Zahod, ter regionalno omrežje R3. Postavitev DAB omrežij R4 in R5 bo sedanjo infrastrukturo dopolnilo in omogočilo celovito pokritost. Poslušalcem pa večje udobje, kakovost in raznolikost vsebin radijskih programov.

Kaj je DAB in zakaj je pomemben?

DAB je digitalni način prenosa zvoka prek radijskih valov. DAB prinaša številne prednosti v primerjavi z FM radijskim oddajanjem. Z boljšo kakovostjo zvoka, večjo izbiro programov, interaktivnimi funkcijami in večjo dostopnostjo ter zanesljivostjo signala, je DAB korak v prihodnost radijskega oddajanja. S tem se izboljša izkušnja poslušanja, omogočena je večja raznolikost vsebin ter večja dostopnost radijskih postaj, tudi v odročnejših predelih.

Še nekaj tehničnih podatkov:
Omrežje R4 bo uporabljalo frekvenčni blok 5A, (174,928 MHz), omrežje R5 pa frekvenčni blok 5D (175,640 MHz) z opombo, da bi se, do sklenitve dokončnega dogovora z vsemi drugimi državami v regiji glede razdelitve radijskih frekvenc za omrežja DAB+, za posamezne oddajne točke lahko uporabilo tudi druge kanale. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije bi ob zahodni meji pri R4 začeli oddajati z blokom 6C, pri R5 pa z blokom 6D.

Najmanjše zahtevane bitne hitrosti so že poznane – 40kbps za mono in 56kbps za stereo. Minimalno zahtevano zaščitno razmerje je 3. Izbrani ponudniki bodo imeli do 540 dni časa, da vzpostavijo oddajanje vsaj na oddajnih točkah POHORJE, PLEŠIVEC, KUM, TRDINOV VRH, BOČ, KRIM, KRVAVEC, LJUBLJANA 3, NANOS, KUK, TINJAN, SKALNICA, BELI KRIŽ, IDRIJA 1, KRANJSKA GORA, MALIČ LAŠKO, VOGEL, SLAVNIK in TOLMIN – največja efektivna izsevana moč pa je lahko do 3 dB manjša (polovica) od dovoljene.

Maksimalna dovoljena mesečna cena za prenos 1CU je 59,63€, ob predpostavljeni 70% zasedenosti omrežja. Ker je ponujena cena storitve eden izmed ocenjevanih kriterijev, lahko najbrž pričakujemo, da bo cena izbranega ponudnika nekoliko nižja, vprašanje pa če toliko, da bo primerljiva s cenami, ki veljajo za obstoječa omrežja: Za 1CU v R1 je treba odšteti trenutno 41,71€ mesečno, v R2 Zahod 29,65 € in R2 Vzhod 19,18€ – oboje skupaj 49,46 € mesečno.

Nekje v tem času lahko najbrž pričakujemo tudi prve razpise za nova programska mesta. Tokrat je želja, da bi novi omrežji že ob samem vklopu bili čimbolj zapolnjeni.

Pogoji razpisa in vsa razpisna dokumentacija so v povezavi. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbe do 19. aprila 2024 do 10. ure.

Več: https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/agencija-objavlja-javni-razpis-za-dve-novi-nacionalni-digitalni-radijski-omrezji-dab-r4-in-dab-r5

Radio Rogla: To je ta dober občutek na DAB+

Tudi Radio Rogla lahko odslej že spremljate digitalno, preko omrežja DAB+ R2 Vzhod, kar pomeni, da so slišni po celotni vzhodni Sloveniji.

»Na Radiu Rogla smo zelo veseli oddajanja preko sistema DAB+. Za prehod smo se tehnično pripravljali že minule mesece, lani smo bili uspešni tudi na razpisu.
Za nas to pomeni izjemno pridobitev, predvsem pokritost sivih lis, kjer nas zdaj zaradi geografskih omejitev FM oddajnikov ni bilo mogoče slišati, prinaša pa tudi razširjeno območje slišnosti, saj se bomo slišali vse do Ljubljane in tudi v mestu. Takoj ko bo na ravni Slovenije mogoče, pa bomo kandidirali tudi za razširitev sistema na slišnost za vso Slovenijo.«

Več: https://www.radiorogla.si/dab-radio/

Na DAB+ že 50 programov!

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je obvestila javnost, da so podelili 4 nove pravice za oddajanje radijskih programov v digitalni tehniki DAB+ v drugem slovenskem nacionalnem digitalnem omrežju MUX R2. Novi imetniki pravic za digitalno radijsko oddajanje so:

Omrežje R2 Vzhod:

RADIO ROGLA
MOJ RADIO

Omrežje R2 Zahod:

RADIO GORENC
RADIO HIT

Ker so razpisni pogoji tudi tokrat favorizirali obstoječe, na FM-u že dostopne radijske programe, so med prejemniki zgolj slednji.

Najkasneje v roku 3 mesecev lahko tako pričakujemo, da se bo število radijskih programov, ki so dosegljivi v MUX R2 Vzhod iz obstoječih 15. dvignilo na 17. in v MUX R2 Zahod iz 13. na 15. Skupno bo s tem možno v DAB+ tehniki spremljati že kar 50 slovenskih radijskih programov. Več info na naši programski listi.

DAB+ SLO Status:

50

Skupno število slovenskih DAB+ radijskih programov

6

Število programov dosegljivih samo na DAB+.

44

Število simulcast programov na DAB+ in FM

9

Število programov dosegljivih samo na FM.

Ob tem se v letu 2024 lahko veselimo dodatnih razpisov za prosta programska mesta v obstoječih omrežjih R3 in R2, ter pričetka aktivnosti za vzpostavitev dveh novih omrežij z nacionalnim pokrivanjem R4 in R5. V tem okviru agencija nadaljuje z zbiranjem mnenj in predlogov izdajateljev radijskih programov, ki bi želeli vstopiti v omrežje DAB+ ali povečati območje razširjanja…

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/agencija-je-pripravila-javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia

AKOS: Izveden javni posvet o prihodnosti digitalnega radia DAB+ v Sloveniji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je izvedla javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji. Predstavila je predvidene razpise za nova omrežja digitalnega radia z nacionalnim pokrivanjem (R4, R5), ter razpise za podelitev pravic za radijske programe.

Ključen poudarek posveta je bil, da bo z vzpostavitvijo novih omrežij predvidoma na voljo dovolj kapacitet za vse zainteresirane ponudnike, agencija pa namerava prve pravice podeliti še pred začetkom obratovanja novih omrežij. Agencija zaradi interesa objavlja celotno prezentacijo z javnega posveta, ki je v dosegljiva na tej povezavi.

Agencija tudi obvešča javnost, da nadaljuje z zbiranjem mnenj in predlogov izdajateljev radijskih programov, ki bi želeli vstopiti v omrežje DAB+ ali povečati območje razširjanja. Agencija želi v procesu zbiranja odzivov preveriti interes za nove pravice ter pridobiti mnenja izdajateljev o vprašanjih, povezanih z razvojem DAB+ v Sloveniji…

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/agencija-je-pripravila-javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia

Prerazporeditev kapacitet omrežja DAB+ R1 (končno brez 4A)

Na pobudo poslušalcev, radijskih postaj in v soglasju z AKOS so na RTV Oddajniki in Zveze s 1.12.2023 izvedli prerazporeditev prenosnih kapacitet v omrežju DAB+ R1. Želja je bila doseči minimalno kakovost oddajanja 42 CU, kar pri stereo prenosu ustreza 56kbps. Prerazporejene prenosne kapacitete so “donirali” hišni radijski programi RTV Slovenija, ARS, PRVI, Radio Si in Val 202, ki so s tem iz oddajanja v 128kbps oz. 136 kbps prešli na 104 kbps oz. 96 kbps .

Prejemniki razporejenih kapacitet so:

Radio Salomon – prej 12 CU (+30)- zdaj 42 CU, 56kbps stereo
Radio 1 80-ta – prej 30 CU (+12)- zdaj 42CU, 56 kbps setero
Radio Ognjišče – prej 36 CU (+12)- zdaj 48CU, 64 kbps stereo
Radio 1 – prej 42 CU (+6)- zdaj 48 CU, 64 kbps stereo
Radio Veseljak – prej 36 CU (+6)- zdaj 42 CU, 56 kbps stereo
Radio Ekspres – prej 36 CU (+6)- zdaj 42 CU, 56 kbps stereo
Hitradio Center – prej 54 CU (+6)- zdaj 60 CU, 80 kbps stereo
Rock Radio – prej 60 CU (+6)- zdaj 66 CU, 88 kbps stereo

Tisti, ki ni izkoristil ponujene možnosti za prerazporeditev kapacitet, je Radio Študent. Zaenkrat ostajajo pri 18 CU (24 kbps, mono). Če mono oddajanje tako še ni zgodovina, smo se pa s tem končno znebili oddajanja v zaščitnem razmerju 4A, ki je bilo, spomnimo, neprimerno za mobilni sprejem.

Predmentna prerazporeditev je zelo dobrodošla sprememba, ki sovpada z uvedbo Radioplayerja v Sloveniji. Le-ta pospešeno v Slovenijo prinaša koncept hibridnega radia, ki se pri svojem delovanju v avtomobilski izvedbi zelo zanaša tudi na DAB+ sprejem. Ob napovedanih razširitvah omrežja DAB+ R1 v zadnjem času (dodatne oddajne točke Idrija, Slavnik, oddajanje v AC tunelih,…) bi lahko rekli, da se digitalni radio tudi v Sloveniji počasi prebija na mesto, ki mu pripada.

Več info v naši tabeli programov: https://digitalniradio.si/programi-v-omrezju-r1/

AKOS: Javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da bo 12. decembra 2023 ob 13. uri na sedežu agencije pripravila javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji. Agencija vabi izdajatelje radijskih programov in drugo zainteresirano javnost, da se posveta udeležijo in pripomorejo k ustreznemu načrtovanju nadaljnjih korakov na področju regulacije digitalnega radia.

Kot izhaja iz predloga Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2024-2026, ki ga je agencija objavila na svoji spletni strani, načrtuje agencija več dejavnosti na področju digitalne prizemne radiodifuzije.

  • Pripraviti namerava javne razpise za podelitev digitalnih pravic v novih omrežjih R4 in R5, obe s pokrivanjem celotnega območja Republike Slovenije, in razpise za podelitev pravic za nacionalno razširjanje.
  • Prav tako namerava izvesti javni razpis za podelitev pravic na območjih R3 in R2 (Zahod/Vzhod), skladno z razpoložljivimi kapacitetami na obeh omrežjih.
  • Poleg tega namerava agencija tudi pospeševati uporabo digitalnega radia ter ozaveščati uporabnike in prodajalce avtomobilov o obvezni vgradnji sprejemnikov.

Da bi agencija pripravila razpise za digitalne pravice, ki bodo ustrezno naslovili tako interes poslušalstva kot izdajateljev,in s tem omogočila dodatno programsko ponudbo na DAB+, ki bo prispevala k popularizaciji te platforme, vabi izdajatelje radijskih programov in tudi drugo zainteresirano javnost, da se udeležijo javnega posveta. Po predstavitvi stanja DAB+ v Sloveniji bo sledila razprava, zlasti v povezavi z vprašanji, ali med izdajatelji radijskih programov obstaja interes za podelitev dodatnih digitalnih pravic, na katerih območjih in za kakšno programsko ponudbo.

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia-dab-v-sloveniji

RTVSLO: Akos prejel osem veljavnih ponudb na razpisu za radijske programe v digitalni tehniki

Na razpis za razširjanje radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki, ki ga je junija objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), je prispelo devet ponudb, med katerimi so eno neustrezno označeno vrnili pošiljatelju.

Akos je na 30. junija objavljenem razpisu v podelitev ponudil dve pravici razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za območje zahodne Slovenije in dve za območje vzhodnega dela države.

Kot so še pojasnili na Akosu, so ponudbe odpirali v sredo, pri čemer je tri ponudbe oddal Radio Pro 1, po eno pa Hit FM, Radio Gorenc, Radio Rogla, Moj Radio in Radio Antena. Skrajni zakonski rok za odločitev o dodelitvi pravic je osem mesecev od začetka javnega razpisa…

Več: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/preberite-tudi/akos-prejel-osem-veljavnih-ponudb-na-razpisu-za-radijske-programe-v-digitalni-tehniki/679859

Radio Štajerski Val: Digitalno odslej v celotni vzhodni Sloveniji

“Na Štajerskem valu smo zelo veseli prehoda na digitalno oddajanje preko sistema DAB+, za kar smo si prizadevali že dlje časa. Lani pa smo bili na razpisu uspešni in tako nas odslej lahko poslušate tudi v digitalni DAB+ tehniki! Za nas to pomeni izjemno pridobitev, razširjeno območje slišnosti in predvsem pokritost sivih lis, kjer nas zdaj zaradi geografskih omejitev FM oddajnikov ni bilo mogoče slišati…”

Več: https://www.stajerskival.si/sl/news/radio-stajerski-val/dab-.html