Slovenija gradi dve novi nacionalni radijski omrežji DAB+, R4 in R5

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je objavila javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije, za multipleks R4 in R5.

Prva stran razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija

Agencija ob tem poudarja, da je digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) prihodnost radijskega prenosa zvoka. V Sloveniji obstaja nacionalno omrežje R1 in nacionalno omrežje R2, ki je razdeljeno na Vzhod in Zahod, ter regionalno omrežje R3. Postavitev DAB omrežij R4 in R5 bo sedanjo infrastrukturo dopolnilo in omogočilo celovito pokritost. Poslušalcem pa večje udobje, kakovost in raznolikost vsebin radijskih programov.

Kaj je DAB in zakaj je pomemben?

DAB je digitalni način prenosa zvoka prek radijskih valov. DAB prinaša številne prednosti v primerjavi z FM radijskim oddajanjem. Z boljšo kakovostjo zvoka, večjo izbiro programov, interaktivnimi funkcijami in večjo dostopnostjo ter zanesljivostjo signala, je DAB korak v prihodnost radijskega oddajanja. S tem se izboljša izkušnja poslušanja, omogočena je večja raznolikost vsebin ter večja dostopnost radijskih postaj, tudi v odročnejših predelih.

Še nekaj tehničnih podatkov:
Omrežje R4 bo uporabljalo frekvenčni blok 5A, (174,928 MHz), omrežje R5 pa frekvenčni blok 5D (175,640 MHz) z opombo, da bi se, do sklenitve dokončnega dogovora z vsemi drugimi državami v regiji glede razdelitve radijskih frekvenc za omrežja DAB+, za posamezne oddajne točke lahko uporabilo tudi druge kanale. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije bi ob zahodni meji pri R4 začeli oddajati z blokom 6C, pri R5 pa z blokom 6D.

Najmanjše zahtevane bitne hitrosti so že poznane – 40kbps za mono in 56kbps za stereo. Minimalno zahtevano zaščitno razmerje je 3. Izbrani ponudniki bodo imeli do 540 dni časa, da vzpostavijo oddajanje vsaj na oddajnih točkah POHORJE, PLEŠIVEC, KUM, TRDINOV VRH, BOČ, KRIM, KRVAVEC, LJUBLJANA 3, NANOS, KUK, TINJAN, SKALNICA, BELI KRIŽ, IDRIJA 1, KRANJSKA GORA, MALIČ LAŠKO, VOGEL, SLAVNIK in TOLMIN – največja efektivna izsevana moč pa je lahko do 3 dB manjša (polovica) od dovoljene.

Maksimalna dovoljena mesečna cena za prenos 1CU je 59,63€, ob predpostavljeni 70% zasedenosti omrežja. Ker je ponujena cena storitve eden izmed ocenjevanih kriterijev, lahko najbrž pričakujemo, da bo cena izbranega ponudnika nekoliko nižja, vprašanje pa če toliko, da bo primerljiva s cenami, ki veljajo za obstoječa omrežja: Za 1CU v R1 je treba odšteti trenutno 41,71€ mesečno, v R2 Zahod 29,65 € in R2 Vzhod 19,18€ – oboje skupaj 49,46 € mesečno.

Nekje v tem času lahko najbrž pričakujemo tudi prve razpise za nova programska mesta. Tokrat je želja, da bi novi omrežji že ob samem vklopu bili čimbolj zapolnjeni.

Pogoji razpisa in vsa razpisna dokumentacija so v povezavi. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbe do 19. aprila 2024 do 10. ure.

Več: https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/agencija-objavlja-javni-razpis-za-dve-novi-nacionalni-digitalni-radijski-omrezji-dab-r4-in-dab-r5

Na DAB+ že 50 programov!

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je obvestila javnost, da so podelili 4 nove pravice za oddajanje radijskih programov v digitalni tehniki DAB+ v drugem slovenskem nacionalnem digitalnem omrežju MUX R2. Novi imetniki pravic za digitalno radijsko oddajanje so:

Omrežje R2 Vzhod:

RADIO ROGLA
MOJ RADIO

Omrežje R2 Zahod:

RADIO GORENC
RADIO HIT

Ker so razpisni pogoji tudi tokrat favorizirali obstoječe, na FM-u že dostopne radijske programe, so med prejemniki zgolj slednji.

Najkasneje v roku 3 mesecev lahko tako pričakujemo, da se bo število radijskih programov, ki so dosegljivi v MUX R2 Vzhod iz obstoječih 15. dvignilo na 17. in v MUX R2 Zahod iz 13. na 15. Skupno bo s tem možno v DAB+ tehniki spremljati že kar 50 slovenskih radijskih programov. Več info na naši programski listi.

DAB+ SLO Status:

50

Skupno število slovenskih DAB+ radijskih programov

6

Število programov dosegljivih samo na DAB+.

44

Število simulcast programov na DAB+ in FM

9

Število programov dosegljivih samo na FM.

Ob tem se v letu 2024 lahko veselimo dodatnih razpisov za prosta programska mesta v obstoječih omrežjih R3 in R2, ter pričetka aktivnosti za vzpostavitev dveh novih omrežij z nacionalnim pokrivanjem R4 in R5. V tem okviru agencija nadaljuje z zbiranjem mnenj in predlogov izdajateljev radijskih programov, ki bi želeli vstopiti v omrežje DAB+ ali povečati območje razširjanja…

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/agencija-je-pripravila-javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia

Prerazporeditev kapacitet omrežja DAB+ R1 (končno brez 4A)

Na pobudo poslušalcev, radijskih postaj in v soglasju z AKOS so na RTV Oddajniki in Zveze s 1.12.2023 izvedli prerazporeditev prenosnih kapacitet v omrežju DAB+ R1. Želja je bila doseči minimalno kakovost oddajanja 42 CU, kar pri stereo prenosu ustreza 56kbps. Prerazporejene prenosne kapacitete so “donirali” hišni radijski programi RTV Slovenija, ARS, PRVI, Radio Si in Val 202, ki so s tem iz oddajanja v 128kbps oz. 136 kbps prešli na 104 kbps oz. 96 kbps .

Prejemniki razporejenih kapacitet so:

Radio Salomon – prej 12 CU (+30)- zdaj 42 CU, 56kbps stereo
Radio 1 80-ta – prej 30 CU (+12)- zdaj 42CU, 56 kbps setero
Radio Ognjišče – prej 36 CU (+12)- zdaj 48CU, 64 kbps stereo
Radio 1 – prej 42 CU (+6)- zdaj 48 CU, 64 kbps stereo
Radio Veseljak – prej 36 CU (+6)- zdaj 42 CU, 56 kbps stereo
Radio Ekspres – prej 36 CU (+6)- zdaj 42 CU, 56 kbps stereo
Hitradio Center – prej 54 CU (+6)- zdaj 60 CU, 80 kbps stereo
Rock Radio – prej 60 CU (+6)- zdaj 66 CU, 88 kbps stereo

Tisti, ki ni izkoristil ponujene možnosti za prerazporeditev kapacitet, je Radio Študent. Zaenkrat ostajajo pri 18 CU (24 kbps, mono). Če mono oddajanje tako še ni zgodovina, smo se pa s tem končno znebili oddajanja v zaščitnem razmerju 4A, ki je bilo, spomnimo, neprimerno za mobilni sprejem.

Predmentna prerazporeditev je zelo dobrodošla sprememba, ki sovpada z uvedbo Radioplayerja v Sloveniji. Le-ta pospešeno v Slovenijo prinaša koncept hibridnega radia, ki se pri svojem delovanju v avtomobilski izvedbi zelo zanaša tudi na DAB+ sprejem. Ob napovedanih razširitvah omrežja DAB+ R1 v zadnjem času (dodatne oddajne točke Idrija, Slavnik, oddajanje v AC tunelih,…) bi lahko rekli, da se digitalni radio tudi v Sloveniji počasi prebija na mesto, ki mu pripada.

Več info v naši tabeli programov: https://digitalniradio.si/programi-v-omrezju-r1/

AKOS: Javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da bo 12. decembra 2023 ob 13. uri na sedežu agencije pripravila javni posvet o prihodnosti digitalnega radia (DAB+) v Sloveniji. Agencija vabi izdajatelje radijskih programov in drugo zainteresirano javnost, da se posveta udeležijo in pripomorejo k ustreznemu načrtovanju nadaljnjih korakov na področju regulacije digitalnega radia.

Kot izhaja iz predloga Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2024-2026, ki ga je agencija objavila na svoji spletni strani, načrtuje agencija več dejavnosti na področju digitalne prizemne radiodifuzije.

  • Pripraviti namerava javne razpise za podelitev digitalnih pravic v novih omrežjih R4 in R5, obe s pokrivanjem celotnega območja Republike Slovenije, in razpise za podelitev pravic za nacionalno razširjanje.
  • Prav tako namerava izvesti javni razpis za podelitev pravic na območjih R3 in R2 (Zahod/Vzhod), skladno z razpoložljivimi kapacitetami na obeh omrežjih.
  • Poleg tega namerava agencija tudi pospeševati uporabo digitalnega radia ter ozaveščati uporabnike in prodajalce avtomobilov o obvezni vgradnji sprejemnikov.

Da bi agencija pripravila razpise za digitalne pravice, ki bodo ustrezno naslovili tako interes poslušalstva kot izdajateljev,in s tem omogočila dodatno programsko ponudbo na DAB+, ki bo prispevala k popularizaciji te platforme, vabi izdajatelje radijskih programov in tudi drugo zainteresirano javnost, da se udeležijo javnega posveta. Po predstavitvi stanja DAB+ v Sloveniji bo sledila razprava, zlasti v povezavi z vprašanji, ali med izdajatelji radijskih programov obstaja interes za podelitev dodatnih digitalnih pravic, na katerih območjih in za kakšno programsko ponudbo.

Več: https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/novice/novica/javni-posvet-o-prihodnosti-digitalnega-radia-dab-v-sloveniji

Radio Štajerski Val: Digitalno odslej v celotni vzhodni Sloveniji

“Na Štajerskem valu smo zelo veseli prehoda na digitalno oddajanje preko sistema DAB+, za kar smo si prizadevali že dlje časa. Lani pa smo bili na razpisu uspešni in tako nas odslej lahko poslušate tudi v digitalni DAB+ tehniki! Za nas to pomeni izjemno pridobitev, razširjeno območje slišnosti in predvsem pokritost sivih lis, kjer nas zdaj zaradi geografskih omejitev FM oddajnikov ni bilo mogoče slišati…”

Več: https://www.stajerskival.si/sl/news/radio-stajerski-val/dab-.html

Mobilna pokritost Slovenije z DAB+ signali v 2022

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je septembra in oktobra 2022 opravila mobilne meritve, s katerimi je preverila možnost sprejema signalov prizemne digitalne avdio radiodifuzije T-DAB+ na nekaterih cestah po Sloveniji. Meritve so zajemale vsa tri omrežja, ki obratujejo.

Ugotovitve so zbrane v poročilu, ki v svojem zaključku pravi, da so v merilni kampanji prevozili večino najbolj prometnih cest (2.870 kilometrov glavnih cest po vsej državi) in ugotovili, da je s tehnologijo DAB+ pokrita velika večina Slovenije, kljub relativno majhnemu številu oddajnikov. Najslabši sprejem je na področjih, kjer je teren bolj razgiban (področje Julijskih Alp in bližnja hribovja) ter na področjih, ki so relativno daleč od oddajnikov (Prekmurje, Kočevsko, Posotelje…). Ugotovili so, da do razlik pri sprejemu posameznih programov znotraj istega multipleksa prihaja zaradi uporabe različnih stopenj zaščite. Tako se lahko zgodi, da med vožnjo, ko preklapljamo med programi znotraj istega multipleksa, nekateri delujejo, drugi pa ne, kljub temu, da je signala dovolj. Povezava do zaključnega poročila je na spodnji povezavi.

Ob tem velja omeniti, da so odslej podatki o razpoložljivosti DAB+ omrežij dosegljivi kar na Geoportalu.

Geoportal Akos - mobilna pokritost omrežja R1
Akos Geoportal: Mobilna pokritost omrežja R1 v 2022


Več: https://www.akos-rs.si/radijski-spekter/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/radijski-spekter/novica/agencija-objavlja-porocilo-o-meritvah-pokrivanja-t-dab-omrezij-za-leto-2022

Nadgradnja oddajnikov za omrežje R1

Iz RTV Slovenija sporočajo, da so čez poletje nadgradili oddajnike za DAB+ omrežje R1 na lokacijah Pohorje in Nanos. Tako ta dva oddajnika zdaj že delujeta s polno nazivno močjo. (Na lokaciji Pohorje so v okviru priprav za vklop novega DAB+ omrežja R2 tudi nekoliko izpopolnili antenski sistem v smeri sever.)

Oddajnik RTV Pohorje

Da spomnimo, od zagona DAB+ omrežja R1 v 2016 je zaradi optimizacije stroškov večina oddajnikov obratovala z zmanjšano močjo. S povečanjem zasedenosti omrežja R1, (zdaj je to že 100% zasedeno), ter sočasno rastjo števila DAB+ radijskih sprejemnikov v obtoku (z 2021 bo obvezna vgradnja v nove avtomobile), tako operater kot obljubljeno dodatno nadgrajuje omrežje.

Ob tem so napovedali, da lahko za DAB+ omrežje R1 kmalu pričakujemo tudi vklop dodatnih oddajnih lokacij Boč ter Kum. Oddajna lokacija Boč bi naj bila vklopljena še v tem letu.

Hkrati pojasnjujejo, da je Ljubljana z okolico že dočakala vklop novega DAB+ omrežja R3. Le-to obratuje na frekvenci 194,064 MHz (kanal 7D) že od aprila 2020. Zaenkrat še bolj kot ne testno, vključeni so le radijski programi RTV Slovenija, saj Akos še ni izdal dovoljenj za nova programska mesta v njem. Prvi razpis, s katerim se bo DAB+ omrežje R3 zapolnilo s prvimi programi, je, po podaljšanju rokov zaradi epidemije Covid-19, zdaj v zaključni fazi. Ob tem velja omeniti, da Akos vabi predstavnike zainteresirane javnosti, da agenciji predložijo predloge v zvezi s tem, kakšni programi bi predstavljali obogatitev oziroma dopolnitev radijske ponudbe na območju Ljubljane, ali da zgolj priglasijo svoj interes za sodelovanje na novih javnih razpisih za programska mesta v DAB+ omrežju R3 za nove radijske programe. Rok za oddajo odzivov je do 31.8.2020.

Omenjena je tudi prestavitev vklopa DAB+ omrežja R2, ki je bil najavljen za 8.8.2020. Kot so pojasnili je zaradi zamud pri dobaviteljih oddajne opreme, katerih vzrok tiči v epidemiji Covid-19, rok za vklop omrežja R2 tako prestavljen na 15.10.2020.

Več: Radio Prvi – Svetovalni servis

Prvi Radio: Signal oddajnikov Nanos in Pohorje je okrepljen

V četrtkovem Svetovalnem servisu na Prvem Radiu je bil gost mag. Bojan Ramšak, vodja razvoja pri Oddajnikih in zvezah RTV Slovenija, ki je med drugim predstavil tudi aktualne spremembe na DAB+ oddajnih omrežjih …

Več: Prvi Radio – Svetovalni servis 13-8-2020